Zarząd Fundacji

Prof. dr Andrzej Bylicki
Przewodniczący
dr Andrzej Dworak
Sekretarz