Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego
na rzecz wspierania nauki i rozwoju potencjału naukowego
w Polsce

"Naród bez nauki podobny jest ślepcu, który albo
zawsze stać, albo na iednym miejscu kręcić się, albo, idąc
daly w naypierwszym dole legnąć musi ."

Stanisław Staszic