Rada Fundacji

Przewodniczący: Prof. dr Adam Bielański