Organy fundacji

Organami kierującymi Fundacją i czuwającymi nad właściwą realizacją jej ce-
lów jest Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna Fundacji.

Rada Fundacji składa się z wybitnych przedstawicieli nauki i życia politycznego,
którzy na zaproszenie Fundacji wyrażą zgodę na uczestnictwa w Radzie.

Przewodnictwo Rady Fundacji objął Adam Bielański, prof. UJ, vice-prezes
PAN, vice-prezes PAU.