Majątek fundacji

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne dobra materialne wszelkiego
rodzaju i tytuły, przekazywane Fundacji przez Fundatora, członków Fundacji lub
inne osoby fizyczne lub prawne, instytucje itp. mające siedzibę w kraju lub za granicą

Fundacja zwraca się do swych członków, instytucji naukowych oraz wszystkich
zainteresowanych rozwojem nauki w Polsce o współdziałanie w podejmowanych
przez Fundację pracach służących temu celowi.