Adresy Fundacji

44-100 Gliwice, ul. 1 Maja 62

tel. 31-74-10

tel./fax. 31-28-31

 

00-227 Warszawa, ul. Freta 16

(siedziba Polskiego Towarzystwa Chemicznego)

tel. 0-22 -32-06-18